Uzbrajanie terenu

Świadczymy usługi projektowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami prawnymi zarowno krajowymi jak i europejskimi. Prócz wykonania projektu możemy również wykonać całokształt robót eksploatacyjnych sieci wodociągowej według wcześniej opracowanych przez nas planów lub planów, które klient już posiada. 

W zakresie tych usług :
  • zaprojektujemy oraz wybudujemy sieci wodno-kanalizacyjne
  • zaprojektujemy oraz koordynujemy budowę infrastruktury technicznej i drogowej
  • świadczymy geodezyjną obsługę inwestycji
  • wyznaczymy granice działki, granice budynku, doprowadzamy przyłącza takie jak woda i prad, wykonamy wyburzenia i rozbiórki
  • wykonamy prace związane z kształtowaniem terenu z także wykopami fundamentowymi.